Kiểm tra mic

Cắm tai nghe để kiểm tra micrô ngay lập tức